Partie de Campagne

Partie de Campagne

916
0
PAYLAŞ

Partie de Campagne
Parisli bir nalbur olan Mösyö Dufour, eşi Juliet, kızları Henriette, müstakbel damatları Anatole ve yaşlı annesi ile birlikte kentin karmaşasından uzak bir gün geçirmek amacıyla Seine Nehri kıyısında bir piknik yerine giderler. Piknik boyunca Mösyö Dufour ve şaşkın damat Anatole, nehre kadar geldikleri halde eve balıksız dönmemek için birer olta bulmanın derdine düşerken, eşleri Juliet ve Henriette ise civarda yaşayan iki aylak gönül avcısının oltalarına yakalanmak üzeredirler…

Jean Renoir’ın, Paris’te yaşayan Dufour ailesinin kırda geçen bir gününe ve o günün özellikle de kızları Henriette’in hayatında bırakacağı izlere odaklandığı “Partie de Campagne”, Renoir filmografisinin olasılıkla en talihsiz çalışmasıdır. Zira Guy de Maupassant’ın bir öyküsünden sinemaya uyarlanan filmin çekimlerine 1936 yılında başlanmasına rağmen, çekimler maalesef bir türlü tamamlanamaz. 1940’da Renoir’ın Fransa’yı terkedip, Amerika’ya yerleşmesinin ardından tamamlanma ihtimali de kalmaz. Bunun üzerine 1946 yılında, Renoir halen Amerika’da iken, eldeki -süresi yaklaşık kırk dakikayı bulan- çekimler, Renoir’ın daha önceden tasarladığı şekilde kurgulanarak, filme son şekli verilir. Yine de bu haliyle bile, empresyonist sinemanın başyapıtlarından biri olarak taçlandırılmayı başaran “Partie de Campagne”, şiirsel güzelliğinin yanısıra birbiri ardına sıralanmış tablo güzelliğinde sahneleriyle Renoir’ın, babasının eserlerine karşı bir saygı duruşu olarak da kabul edilebilir.

Latif Güven
bob.leflambeur@mynet.com

PAYLAŞ
Önceki makaleToni
Sonraki makaleLes Bas-Fonds
Avatar
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

YORUM YOK

BİR CEVAP BIRAK