Yazarlar … tarafından pesajlar Hasan Hüseyin Akkaş

Hasan Hüseyin Akkaş

20 PAYLAŞIMLAR 0 YORUMLAR
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tarih bölümünden mezun. Tarih okurken sosyoloji, siyaset bilimi ve edebiyata merak duydu. Yazmayı ve özellikle eleştirel yazmayı oldukça önemsiyor. Sinemaya olan ilgisi lise yıllarına dayansa da fakültedeki bir hocasının etkisiyle sinemaya ilgisi arttı ve izledikleri filmleri yazmayı önemsemeye başladı. Yerli filmleri yazmayı, kültürel unsurlara daha hakim olduğu düşüncesiyle daha çok önemsiyor. Amerikan klasik filmleri ile Avrupa sinemasını ve İran Sinemasını önemsiyor. İtalyan Yeni Gerçekçi sinema akımı ve bunun Türkiye'deki izlerini araştırıyor... Lattuada'nın şu sözünü sinema hakkında temel şiarı olarak benimsiyor:”Paçavralar içinde miyiz? Paçavralarımızı gösterelim. Yenildik mi? Felaketlerimize bakalım. Onlar mafyaya mı, Hipokrat sofuluğa mı, konformizme mi, sorumsuzluğa mı, hatalı eğitime mi borçluyuz? Borçlarımızı acımasız bir şereşilik aşkıyla ödeyelim ve dünya, gerçekle bu büyük savaşa heyecanla katılacak… Hiçbir şey bir ulusun tüm temellerini sinemadan daha iyi ortaya koyamaz”.

Kuyu

Metin Erksan 1985 yılında verdiği bir röportajda, 1964’te Berlin Film Festivali’nde Susuz Yaz filmiyle büyük ödülü aldıktan sonra işsiz kaldığını, ne devletin ne de bir başka...

Gecelerin Ötesi

Metin Erksan, kendine özgü sinema anlayışıyla ve ele aldığı konular itibariyle Türk Sineması’nın gelişim trendinden bağımsız olarak sinema yapmış ve belirli eğilimlere fazlaca temayül...

Ah Güzel İstanbul

Türk sinemasının nitelikli filmlerinin çoğu, sosyo-kültürel değişimin toplum bünyesinde meydana getirdiği- olumlu ya da olumsuz ki genellikle olumsuz oluyor- başkalaşmaya odaklanan, değişimin yönünü ve...

Zerre

  Tekstil atölyesinde dikiş makinesi başında çalışan kadına, işten çıkarma kararını uygulamak için iki adamın zorla müdahale edip tezgâhtan koparıp hemen kapı dışarı etmeleriyle başlıyor...

Araf

  Yeşim Ustaoğlu’nun Araf (2012) filmi, iki temel özelliği nedeniyle üzerinde durulmayı ve ilgiyi hak ediyor. Bunlardan ilki, ne tam anlamıyla sanayi kenti olmuş ne...

Sevmek Zamanı

Metin Erksan, yönettiği filmleri belirli akımlar çerçevesinde değerlendirme gibi bir düşünce içerisinde olmamıştır. Filmleri ‘zamanın ruhuna’ uygun özellikler taşısa da bağımsız sinemacı kimliğiyle ve...

Takva

Takva, Türkiye’de tabu kabul edilen İslami cemaatleri merkeze koyan ilk film olması hasebiyle oldukça önemlidir ve üzerinde düşünülmelidir. Filmin temel problematiğinin oldukça yalın ve...

Uzak İhtimal

  Türkiye’de dinsel tutuculuk oldukça yaygın olduğu için tipik bir Müslüman Türk bireyin salt insani duygularla, din farkını öne çıkarmadan gayrimüslim bir insana âşık olması...

Süt

 Süt, Semih Kaplanoğlu sinemasında çok önemli bir yeri olan Yusuf üçlemesinin ikinci filmidir. Üçlemenin ilk filmi olan Yumurta’da, Yusuf’un orta yaş diyebileceğimiz yılları anlatılıyordu....

Yol

1982 yılındaki Altın Palmiye ödülü, Costa Gavras’ın Kayıp (Missing) ve Yılmaz Güney’in Yol filmi arasında paylaştırıldı. Gavras Kayıp filminde, Şili’de 1973 yılında Salvador Allende’ye...