Ana sayfa Haber Belgesel Sinemacılar Birliği’nden Bakanlığa Kınama

Belgesel Sinemacılar Birliği’nden Bakanlığa Kınama

757
0


Belgesel Sinemacılar Birliği Çayan Demirel’in ’38’ (Dersim) adlı filminin ticari dolaşım hakkının yasaklanmasını ve bu yasaklamayı savunan tavrını kınayan bir bildiri yayınladı:

”Biz, belgesel sinemacılar olarak, Türkiye’de son günlerde, sadece belgesel sinema alanında değil, hayatın ve sanatın her alanında baskı ve sansürle sıkıştırıldığımızı hissediyor ve buna itiraz ediyoruz. Sanatçıya özgürlük tanımayan zihniyetin, sanatı belli “değerlendirmeler ve sınıflandırmalar” içine sıkıştırma gayreti hep var. Bizler, bunları belgelemek, kamuoyuna duyurmak ve unutturmamak sorumluluğunu taşıdığımızın bilincindeyiz.

Belgesel film, belgelemeye dayalı bir sinema sanatı ürünüdür. Ancak her sanat alanında olduğu gibi belgesel sinemacının yorumu, belgesel sinema yapıtının özgünlüğü için vazgeçilmezdir, onu “eser” yapan temel niteliğidir.

Öte yandan, belgesel sinema, toplumsal hafızadaki boşlukları doldurarak, toplumların kendi gerçekleriyle yüzleşmelerini tetikler. Anlatılan gerçeğin kendisi dayanılmayacak kadar çirkin ve zalim olduğunda, bunu anlatma ve belgeleme sorumluluğunu duyan belgesel sinemacı, bu gerçeğin unutturulmaması için çabalamaktan başka ne yapacaktır? Tarihimizde “kin ve düşmanlığı” yaratan her şey, ancak bağımsız sanat yapıtları aracılığıyla kamu vicdanına aktarılabilirse daha güzel bir gelecek hayal edilebilir.

Barış ve huzur içinde bir arada yaşamı savunan herkes, başkalarının yaşam tarzını, aidiyetini, fikir ve/veya eserlerini yasaklamadan, aşağılamadan ve dışlama yoluna başvurmadan, sağduyu ile hareket etmelidir.

Bu nedenle üyemiz yönetmen Çayan Demirel’in “38” adlı filminin ticari dolaşım hakkının yasaklanmasını ve bu yasaklamayı savunan tavrı kınıyoruz. Bu yasağı meşru kılmak için yapılan belgesel sinema tanımlamalarına da katılmamız olanaksızdır. Çünkü ne hayatın ve ne de sinemacıların sürekli yeniden tanımlayarak geliştirdikleri “belgesel sinema”nın kendisi alıntılara ya da atanmış kavramlara sığdırılamaz. Öyle olsaydı, bunca insani birikimin ve gelecek umudunun anlamı olur muydu?

BSB Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği 8. Olağan Genel Kurulu olarak Ulusal sinema sanatını desteklemek, geliştirmek ve özendirmekle görevli T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün “38” belgesel filminin ticari dolaşım hakkının yasaklanmasını savunan açıklamasından endişe duyuyor ve bu yasakçı yaklaşımda ısrarcı olunmasını kaygıyla takip ediyoruz.”

BSB Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği

Önceki makaleBizim Büyük Çaresizliğimiz’le İlgili İlk Yorumlar
Sonraki makaleRed Lights’ın başrolünde De Niro
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here