Ana sayfa Haber Film Dilinde Mahrem

Film Dilinde Mahrem

847
0


İspanya, İran, Danimarka ve Türkiyenin, Almadóvar, Kiarostami, Lars von Trier, Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan gibi öne çıkan yaratıcı-yönetmenleri tarafından üretilmiş kadın merkezli filmlerin ortak özellikleri üzerine yetkin bir inceleme. Pekerman hikâyelerin merkezinde yer alan kadınlara odaklanıyor ve bu karakterlerin film mekânıyla kurduğu bağlara, Deleuze ve Guattarinin geliştirdiği şizoanaliz perspektifinden, “kadın-oluş” ve “azınlıksal” kavramlarının imkânlarından yararlanarak bakıyor.
Bu hikâyelerdeki kadınlar kendine ait huzurlu bir evi olmayan, ya yaşanmaz bir evden nasıl çıkacağını bilemeyen ya da erkek egemen kamusal/ulusal alanda bir köşeye kıstırılmış kadınlar. Bazıları tam da bu tür kıstırılmışlıkları anlattığı için eleştirilmiş, hatta zaman zaman “kadın düşmanı” olmakla suçlanmış olan bu filmlere başka türlü de bakabileceğimizi gösteriyor Pekerman: Film mekânıyla kurduğu bir tür bağın, kadına, içinde bulunduğu (ya da zorla tutulduğu) alanda var olabilmesini ve kendisine uygulanan ataerkil baskılara direnebilmesini sağlayan bir yer açtığını ileri sürüyor. Hem film analizi hem de feminist kültürel çalışmalar alanına önemli ve özgün bir katkı.
Künye
Film Dilinde Mahrem (Ulusötesi Sinemada Kadın ve Mekân)
Yazar: Serazer Pekerman
Metis Yayınları, İstanbul
2012, 264 s.

İçindekiler:

Giriş
Korunmaya Muhtaç Kadınlar
Şizoanaliz ve Feminist Film Teorisi
Ataerkil Düzenin Duvarlarını Yıkmak
Gemide: Şizoanalitik Bir Okuma

1) Hafıza
Geçmişi ve Geleceği Yeniden Hikâyeler
Hafıza, Film ve Deleuze – Guattari
Üç Yönetmen, Üç Film, Ulusötesi Bağlam
Allegro: Gemiş
Diğerleri: Şimdiki Zaman
Kader: Gelecek

2) Hareket
Sabit Çerçeve, Hareketsiz Bedene ve Değişmeyen Kadere Karşı
Filmde Hareket ve Deleuze – Guattari
Kiarostami, Almodovar, Ataman ve Kadın Karakterleri
Konuş onunla: Katılmış Bedenler
On: Sabit Çerçeve
İki Genç Kız: Değişmeyen Yazgı

3) Sınırlar
Göçebenin Yurdu
Sınırlarla İlgili Filmler ve Filmsel Sınırlar
Üç Yönetmen, Üç Film, Uluslarötesi Bağlam
İklimler: Geleneksel Erkek ve Şehirli Kadın
Dogville: Grace’in Organsız-bedeni
Ofsayt: Mutlu Son


Önceki makaleSinematek Dergi’nin 9. Sayısı Yayında
Sonraki makaleRotterdam Film Festivali Başladı
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here